Uitspraken

Resultaten

10 van 231 resultaten weergegeven

Vereenvoudigde behandeling; Klacht over bejegening personeelslid en afhandeling klacht; MBO

Datum: 13 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106499

Klacht over onveilige schoolomgeving voor kleuter, en intimidatie door directeur; PO

Datum: 28 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106325

Klacht over behandeling bezwaar tegen aanwezigheid Zwarte Piet bij sinterklaasviering; PO

Datum: 08 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106277

Klacht over groepsindeling; PO

Datum: 28 augustus 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106361

Klacht over tussentijdse invoering lesmethode en over klachtbehandeling; PO

Datum: 24 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106210

Klacht over pestgedrag leerkracht, begeleiding leerling en klachtafhandeling: PO

Datum: 04 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106103

Klacht over klachtbehandeling; vereenvoudigde behandeling; PO

Datum: 28 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106222

Klacht over pedagogische benadering en zorg voor veilige onderwijsomgeving; PO

Datum: 07 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106134

Beslissing ex artikel 11 Reglement LKC; klacht ook in bezwaar niet-ontvankelijk; VO

Datum: 25 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106148

Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling.

Datum: 23 april 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106132/106161/106162