Uitspraken

Resultaten

10 van 227 resultaten weergegeven

Klacht over waarborgen veiligheid ongegrond. De school is wel in gebreke gebleven bij de afhandeling van klachten en is bepaalde afspraken niet nagekomen.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109136

Klacht over tonen van een filmpje over oproepen van geesten. Wanneer ouders aangeven dat een leerling last heeft van het getoonde beeldmateriaal, wordt van de school verwacht in gesprek te gaan met de leerling.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109172

Als er geen reden is om te twijfelen aan de aannemelijkheid van de klacht terwijl er geen verweer tegen de klacht is gevoerd, is de klacht gegrond.

Datum: 15 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107308

De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen.

Datum: 28 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107299

Afspraken over de bevordering van een leerling moeten scherp en eenduidig zijn geformuleerd.

Datum: 19 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107370

Klacht over de informatieverstrekking van de school is niet-ontvankelijk, omdat de gedragingen waarover geklaagd wordt dateren uit een periode waarin de kinderen van klagers geen leerling van de school meer waren.

Datum: 23 september 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106859

Een schooldirecteur moet de betrokken ouders informeren over de opheffing van de ouderraad.

Datum: 16 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106943

Bij het opleggen van een maatregel aan een leerling, moet de school aan de leerling en zijn ouders tijdig duidelijk maken wat de reden, duur en het doel van de maatregel zijn.

Datum: 16 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107007

Klacht over klachtafhandeling door directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 11 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105380

Klacht over gedrag leerkracht en afhandeling van klacht hierover; PO

Datum: 01 juli 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104519