Uitspraken

Resultaten

10 van 231 resultaten weergegeven

Klacht over onveiligheid, communicatie en huiswerkbegeleiding tijdens schorsing; VO

Datum: 23 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106098

Klacht over inschrijven zonder toestemming vader en over klachtbehandeling; PO

Datum: 16 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106124

Kennelijk niet-ontvankelijkverklaring klacht ouder en bezwaar daartegen; PO

Datum: 15 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106158

Klacht over gebrekkige communicatie met school, het weigeren van de toegang van ouder tot de school en over de klachtafhandeling door het bevoegd gezag; VSO

Datum: 14 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106063

Klacht over (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag door conciërge, onvoldoende onderzoek door rector en onvoldoende actie van rector bij vinden nieuwe school; VO

Datum: 31 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106095

Klacht over afhandeling incident waarbij de dochter van klagers is geslagen; VO

Datum: 17 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106046

Klacht over informatieverstrekking aan ouder; PO

Datum: 12 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106067

Klacht over klachtafhandeling, onderwijskundige begeleiding, groepsindeling en over toetsen; PO

Datum: 19 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106047

Klacht over onvoldoende zorg voor veilige schoolomgeving, niet opvolgen adviezen orthopedagoog en psycholoog, tegenwerking bij vinden nieuwe school en verstrekken van informatie aan derden zonder toestemming; PO

Datum: 18 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106041

Klacht over schending privacy en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

Datum: 12 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106034