Uitspraken

Resultaten

10 van 227 resultaten weergegeven

Klacht over toegangsontzegging van leerling; PO

Datum: 15 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104499

Klacht ex-werknemer niet-ontvankelijk, bezwaar daartegen ongegrond; VO

Datum: 28 april 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104486

Klacht over onveilige schoolomgeving, over toegang ontzeggen schoolplein, over onjuiste cijfers, over klachtbehandeling en over de overgang naar een andere school; PO

Datum: 31 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104368

Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

Datum: 24 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104398

Klacht over begeleiding leerling, over begeleiding leerkracht en over klachtafhandeling; PO

Datum: 17 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104370

Klacht over de criteria voor plaatsing in een schakelklas en over de afhandeling van een klacht; VO

Datum: 08 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104369

Klacht over wijze waarop directeur en algemeen directeur hebben opgetreden in verstoorde relatie tussen enkele ouders; PO

Datum: 19 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104247

055

Datum: 26 oktober 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.039

049; VO

Datum: 07 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.048

036; VO

Datum: 12 juli 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.034