Uitspraken

Resultaten

10 van 231 resultaten weergegeven

Klacht over schorsing, klachtbehandeling, klachtenregeling en bestuursstructuur; VO

Datum: 10 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106019

Klacht over inhoud en gevolgen Leerplichtwet; VO

Datum: 29 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106001

Klacht over inhoud jaarverslag medezeggenschapsraad en verkiezingen voor de oudergeleding; VO

Datum: 14 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106005

Klacht over onderwijskundig rapport (PO), aanmelding vervolgonderwijs en afhandeling incident dochter met docent (VO) en klachtafhandeling door bestuur; PO/VO

Datum: 29 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105074

Klacht over informatieverstrekking aan AMK; klachtafhandeling intern; PO

Datum: 27 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105018

Klacht over begeleiding door mentor en opleidingsmanager; klacht over interne klachtencommissie; BVE

Datum: 26 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104977

Klacht over sollicitatieprocedure en afhandeling klacht door bevoegd gezag; VO

Datum: 13 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105009

Klacht over fysieke aanpak en wijze waarop directie het voorval heeft afgehandeld; PO

Datum: 22 juli 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104937

Klacht over uitspraak algemeen directeur dat MR informatie lekt en over afhandeling klacht hierover door bevoegd gezag; PO

Datum: 11 juli 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104949

Klacht over begeleiding zorgleerling door IB-er en over de afhandeling van de hierover intern ingediende klacht; PO

Datum: 04 juli 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104932