Uitspraken

Resultaten

10 van 228 resultaten weergegeven

Klacht over sollicitatieprocedure en afhandeling klacht door bevoegd gezag; VO

Datum: 13 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105009

Klacht over fysieke aanpak en wijze waarop directie het voorval heeft afgehandeld; PO

Datum: 22 juli 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104937

Klacht over uitspraak algemeen directeur dat MR informatie lekt en over afhandeling klacht hierover door bevoegd gezag; PO

Datum: 11 juli 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104949

Klacht over begeleiding zorgleerling door IB-er en over de afhandeling van de hierover intern ingediende klacht; PO

Datum: 04 juli 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104932

Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor Kinderbescherming en over de klachtafhandeling door het BG; PO

Datum: 09 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104914

Klacht over begeleiding van een leerling; PO

Datum: 08 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104905

Klacht over begeleiding leerling en communicatie met ouders; PO

Datum: 08 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104863

Klacht over bindend negatief studieadvies en de interne klachtafhandeling; BVE

Datum: 07 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104957

Klacht over begeleiding, communicatie en onderzoek naar de klacht hierover; PO

Datum: 01 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104924

Klachten over optreden tegen pesten en afhandelen klacht hierover; VO

Datum: 25 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104910