Uitspraken

Resultaten

10 van 228 resultaten weergegeven

Klacht over stage; BVE

Datum: 16 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104804

Klacht over begeleiding leerling, onjuiste rapporten, ontbreken dyslexieprotocol en wijze van klachtafhandeling; PO

Datum: 11 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104883

Klacht leerkracht over communicatie negatieve beoordeling; PO

Datum: 26 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104881

Bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht (104893) over schooladvies van drie jaar eerder; PO

Datum: 08 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104904

Klacht dat directeur onvoldoende toezicht heeft gehouden op leerkracht en het onderwijs aan klagers zoon en klacht over klachtafhandeling door bestuur; PO

Datum: 06 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104865

Klacht over pedagogische handelwijze leerkracht en afhandeling van de klacht daarover; PO

Datum: 29 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104858

Klacht over omgang met gescheiden ouders; informatie aan Raad voor de Kinderbescherming en bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 24 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104842

De school moet regie nemen bij onderzoek van de leerling en is ook verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs als de leerling gedwongen thuis zit.

Datum: 18 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106486

Bij mogelijk pesten moet een school het pestprotocol toepassen.

Datum: 26 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106767

Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en klachtafhandeling; PO

Datum: 09 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104834