Uitspraken

Resultaten

10 van 226 resultaten weergegeven

Klacht over pestgedrag leerkracht, begeleiding leerling en klachtafhandeling: PO

Datum: 4 juni 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106103

Klacht over klachtbehandeling; vereenvoudigde behandeling; PO

Datum: 28 mei 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106222

Klacht over pedagogische benadering en zorg voor veilige onderwijsomgeving; PO

Datum: 7 mei 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106134

Beslissing ex artikel 11 Reglement LKC; klacht ook in bezwaar niet-ontvankelijk; VO

Datum: 25 april 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106148

Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling.

Datum: 23 april 2014 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106132/106161/106162

Klacht over onveiligheid, communicatie en huiswerkbegeleiding tijdens schorsing; VO

Datum: 23 april 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106098

Klacht over inschrijven zonder toestemming vader en over klachtbehandeling; PO

Datum: 16 april 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106124

Kennelijk niet-ontvankelijkverklaring klacht ouder en bezwaar daartegen; PO

Datum: 15 april 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106158

Klacht over gebrekkige communicatie met school, het weigeren van de toegang van ouder tot de school en over de klachtafhandeling door het bevoegd gezag; VSO

Datum: 14 april 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106063

Klacht over (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag door conciërge, onvoldoende onderzoek door rector en onvoldoende actie van rector bij vinden nieuwe school; VO

Datum: 31 maart 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106095