Uitspraken

Resultaten

10 van 229 resultaten weergegeven

De school mag een leerling vanwege zijn gedrag in de klas tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep plaatsen.

Datum: 07 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107579

De school heeft voldoende adequaat gereageerd op signalen en klachten over pestgedrag en heeft gezorgd voor een zo veilig mogelijk schoolklimaat.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107552

De klachtbehandeling door een interne klachtencommissie moet voldoen aan de elementaire beginselen van behoorlijke klachtafhandeling.

Datum: 22 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107593

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht.

Datum: 05 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107563

Een school mag een gezinsvoogd op grond van de Jeugdwet onder omstandigheden informatie geven.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107620

120; PO

Datum: 10 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.101

07.081

Datum: 21 november 2007
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.081

07.085; PO

Datum: 19 oktober 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

07.046; PO

Datum: 04 oktober 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

049; PO

Datum: 20 juni 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.033