Uitspraken

Resultaten

10 van 229 resultaten weergegeven

Klacht ouder tegen IB-er en schoolleiding over communicatie; PO

Datum: 30 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 103981

Klacht van ouders over het nemen van onvoldoende (passende) acties n.a.v. diverse klachten over het gedrag van een groepsleerkracht; PO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104065/08.159

Klacht dat mentor onjuiste verwachtingen over het overgaan naar havo 3 heeft gewekt, alsook klacht over klachtbehandeling; VO

Datum: 09 januari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104066

066 LKC

Datum: 27 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.044

Het bestuur handelt objectief door in een verslag de visie van partijen te verwoorden en daar geen oordeel over uit te spreken.

Datum: 07 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107285

School en bestuur hebben niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving, door niet tijdig en adequaat te reageren op signalen en klachten over pestgedrag. Niet tonen van medeleven en verstrekken van informatie aan nieuwe school is niet klachtwaardig.

Datum: 23 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106704

Klacht over onjuiste informatieverstrekking en klachtafhandeling deels gegrond. Het samenwerkingsverband had de klacht over de verstrekte informatie zorgvuldiger moeten behandelen.

Datum: 31 januari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022007426

Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Datum: 28 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109176

Klacht over totstandkoming cijfer en behandeling van beroep hierover bij de examencommissie gegrond. De docent had moeten communiceren dat sprake was van een voorlopig cijfer.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010792