Uitspraken

Resultaten

10 van 226 resultaten weergegeven

Klacht over afhandeling incident waarbij de dochter van klagers is geslagen; VO

Datum: 17 maart 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106046

Klacht over informatieverstrekking aan ouder; PO

Datum: 12 maart 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106067

Klacht over klachtafhandeling, onderwijskundige begeleiding, groepsindeling en over toetsen; PO

Datum: 19 februari 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106047

Klacht over onvoldoende zorg voor veilige schoolomgeving, niet opvolgen adviezen orthopedagoog en psycholoog, tegenwerking bij vinden nieuwe school en verstrekken van informatie aan derden zonder toestemming; PO

Datum: 18 februari 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106041

Klacht over schending privacy en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

Datum: 12 februari 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106034

Klacht over schorsing, klachtbehandeling, klachtenregeling en bestuursstructuur; VO

Datum: 10 februari 2014 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106019

Klacht over wijze waarop directeur en algemeen directeur hebben opgetreden in verstoorde relatie tussen enkele ouders; PO

Datum: 19 november 2009 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104247

Klacht over gebrek aan begeleiding leerling en aanloop tot schorsing; VO

Datum: 14 oktober 2009 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104209

Behandeling bezwaarschrift tegen niet behandelen

Datum: 28 april 2009 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104096

Klacht ouder tegen IB-er en schoolleiding over communicatie; PO

Datum: 30 maart 2009 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 103981