Uitspraken

Resultaten

10 van 229 resultaten weergegeven

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht over begeleiding op roc grotendeels ongegrond; de opleiding heeft zich gehouden aan afspraken die bij de interne klachtbehandeling zijn gemaakt.

Datum: 19 december 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108337

Klacht over bevordering is ongegrond. De school hoeft niet met terugwerkende kracht toetsen milder te beoordelen nu een matige vorm van dyslexie is vastgesteld.

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108415

Klacht over klachtbehandeling. Bij de behandeling van een klacht moet het schoolbestuur voldoen aan de eigen klachtenregeling, maar ook aan de elementaire beginselen van behoorlijke klachtafhandeling.

Datum: 27 september 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108172

Klacht over onvoldoende begeleiding en opzegging van vertrouwen door de school. Een school doet er goed aan om de rol van de vertrouwenspersoon die zij heeft ingeschakeld vast te leggen.

Datum: 05 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108225

Klacht over bejegening door docent is ongegrond, omdat van onheuse bejegening niet is gebleken

Datum: 25 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Publicatienummer: 108170

Klacht over communicatie en klachtbehandeling na een incident met een leerling.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107831

Klacht over discriminatie door leerkracht is ongegrond omdat niet gebleken is van discriminatie en de directeur de klacht serieus heeft behandeld.

Datum: 14 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107920

Klacht over veiligheid meervoudig gehandicapte leerling en het niet serieus nemen van die klacht.

Datum: 20 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107769

Klacht over de ondersteuning van leerling. School moet geboden ondersteuning goed vastleggen.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107753