Uitspraken

Resultaten

10 van 229 resultaten weergegeven

Klacht over onveilige schoolomgeving. Wanneer een situatie tussen ouders en school uit de hand loopt, wordt van de directeur adequaat handelen verwacht.

Datum: 25 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107928

Als er zorg is bij ouders over een docent en de school deelt die zorg, dan is het goed om daarover zo snel mogelijk in gesprek te gaan.

Datum: 11 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107586

Klacht over buitenschoolse opvang. Het schoolbestuur had de verandering van bso-aanbieder eerder moeten communiceren; maar de wijziging is vervolgens goed afgehandeld.

Datum: 18 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107777

Klacht over onveilige schoolomgeving en klachtbehandeling. De uitkomst van een onderzoek verricht in het kader van klachtbehandeling moet worden teruggekoppeld naar ouders.

Datum: 02 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107741

Klacht over veiligheid, communicatie en klachtbehandeling. Schooldirecteur had moeten onderzoeken of twee leerlingen uit elkaar konden worden gehaald door ze in aparte klassen te plaatsen.

Datum: 08 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107764

Advies 08.011 LKC

Datum: 08 augustus 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies 08.005 LKC

Datum: 11 juni 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

158-159 LKC; PO

Datum: 07 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150

134-135 LKC; PO

Datum: 25 maart 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.100

Advies nr. 07.104 LKC; VO

Datum: 22 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)