Uitspraken

Resultaten

10 van 226 resultaten weergegeven

Klacht over schorsing leerling; VO

Datum: 6 november 2013 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105767

Klacht over verwijdering leerling en de bezwaarprocedure; PO

Datum: 6 november 2013 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105928

Beslissing op bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht ex-werknemer; HBO

Datum: 23 oktober 2013 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105986

Klacht over seksuele intimidatie door managementondersteuner en klachtbehandeling door directie en bevoegd gezag; PO

Datum: 10 oktober 2013 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105859

Klacht over schooladvies, de communicatie door de leerkracht en de wijze van klachtafhandeling door de locatiedirecteur; PO

Datum: 24 september 2013 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105792

Klacht over opgelegde maatregel, over begeleiding van hoogbegaafde leerling, over leerlingdossier en over klachtafhandeling; PO

Datum: 5 september 2013 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105734

Bij mogelijk pesten moet een school het pestprotocol toepassen.

Datum: 26 augustus 2015 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106767

Klacht over klachtafhandeling door leidinggevende; BVE

Datum: 29 maart 2010 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104322

Klacht van werknemer over bejegening door management en College van Bestuur; BVE

Datum: 29 maart 2010 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104361

103658 Klacht over interne klachtafhandeling BVE

Datum: 6 mei 2008 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)