Uitspraken

Resultaten

10 van 229 resultaten weergegeven

04.053: PO

Datum: 24 augustus 2004
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

116; VO

Datum: 22 maart 2004
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 03.111

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

School heeft een verzoek tot overplaatsing van een leerling en een klacht over frequent tv-kijken in de klas tijdig en adequaat afgehandeld.

Datum: 01 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107199

De school heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid van een leerlinge, die onheus was bejegend, te waarborgen en om haar weer terug te geleiden naar het leerproces.

Datum: 23 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107386

142; PO

Datum: 16 februari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.135

077-078; PO

Datum: 19 januari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.070

119-120; PO

Datum: 16 januari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.106

087; VO

Datum: 28 december 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.074