Uitspraken

Resultaten

10 van 226 resultaten weergegeven

028; VO

Datum: 10 juni 2003 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 03.025

02.081; PO

Datum: 8 januari 2003 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

01.045; PO

Datum: 31 augustus 2001 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

01.018; VO

Datum: 19 juni 2001 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over klachtafhandeling door directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 11 februari 2013 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105380

Klacht over begeleiding leerling, onjuiste rapporten, ontbreken dyslexieprotocol en wijze van klachtafhandeling; PO

Datum: 11 mei 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104883

Klacht leerkracht over communicatie negatieve beoordeling; PO

Datum: 26 april 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104881

Bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht (104893) over schooladvies van drie jaar eerder; PO

Datum: 8 april 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104904

Klacht dat directeur onvoldoende toezicht heeft gehouden op leerkracht en het onderwijs aan klagers zoon en klacht over klachtafhandeling door bestuur; PO

Datum: 6 april 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104865

Klacht over pedagogische handelwijze leerkracht en afhandeling van de klacht daarover; PO

Datum: 29 maart 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104858