Uitspraken

Resultaten

10 van 226 resultaten weergegeven

Klacht over omgang met gescheiden ouders; informatie aan Raad voor de Kinderbescherming en bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 24 maart 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104842

Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en klachtafhandeling; PO

Datum: 9 maart 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104834

Klacht over informatieverstrekking aan ouders en derden, over leerlingendossier en over klachtbehandeling; VO

Datum: 14 februari 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104798

Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

Datum: 3 februari 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104771

Klacht over optreden docent en over klachtafhandeling; VO

Datum: 3 februari 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104739

Klacht over communicatie en klachtbehandeling; PO

Datum: 24 januari 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104644

Klacht over aanvraag lwoo en over grof taalgebruik; PO

Datum: 10 januari 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104632

Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

Datum: 5 januari 2011 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104653

Klacht over afhandeling bezwaar tegen beoordeling eindexamen geschiedenis; VO

Datum: 13 december 2010 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104777

Klacht van ouders over communicatie en klachtbehandeling; VO

Datum: 8 november 2010 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104563