Uitspraken

Resultaten

10 van 227 resultaten weergegeven

Klacht over de communicatie met een ouder over de begeleiding van zijn zoon is gegrond. De school heeft onvoldoende duidelijk gecommuniceerd.

Datum: 27 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108710

Klacht over onveilig schoolklimaat ongegrond; klacht over klachtbehandeling gegrond, omdat schoolleiding en docent over de inhoud van de klacht niet met de ouders in gesprek zijn gegaan.

Datum: 15 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108538

Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. De school heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij het vormgeven van de ondersteuning. Het bestuur had wel een oordeel moeten geven op de klacht.

Datum: 06 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108974

Klacht over verwijdering student ongegrond. Interne klachtencommissie handelt niet juist door termijn van indiening klacht na voorval te beperken tot drie maanden.

Datum: 01 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108989

Klacht over melding bij Veilig Thuis is gegrond omdat de school de stappen van de meldcode niet gevolgd heeft.

Datum: 12 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108338

Klacht over pesten, veiligheid en afhandeling klacht. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld: pestprotocol en extra begeleiding zijn niet ingezet.

Datum: 11 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108344

Klacht van mentor over de communicatie van de teamleider. Als een mentor het eerste aanspreekpunt is voor ouders en leerlingen, moet de school hier in beginsel naar handelen.

Datum: 13 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108404

Klacht personeelslid kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klacht al is behandeld door een andere klachtencommissie.

Datum: 21 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108640

Klacht over beschuldiging van intimidatie ongegrond. De school heeft mogen zeggen dat medewerkers zich geïntimideerd voelden.

Datum: 12 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108693

Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. School heeft voortvarend gehandeld door na melding over pesten een onderzoek in te stellen.

Datum: 04 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108873