Uitspraken

Resultaten

10 van 437 resultaten weergegeven

Het beroep tegen een gedeeltelijke vernietiging van een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst is niet-ontvankelijk, omdat dit geen voor beroep vatbare beslissing is.

Datum: 15 maart 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107038

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat de beslissing van de Mytylschool om de leerling niet meer handmatig te tillen geen verband houdt met toelating of verwijdering van die leerling.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107227

De LKC adviseert niet over financiële kwesties tussen een ex-werknemer en het schoolbestuur.

Datum: 15 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107142

Reglementsgeschil

Datum: 22 juni 1994
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G473

Interpretatiegeschil

Datum: 27 april 1994
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G454

Adviesgeschil

Datum: 02 maart 1994
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G443

Onbekendheid met het klachtrecht leidt niet tot verschoonbare overschrijding van de verjaringstermijn.

Datum: 27 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107245

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend.

Datum: 21 september 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107312

Een klacht over verjaarde zaken moet na bekendwording van de feiten binnen een redelijke termijn worden ingediend

Datum: 02 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107162

Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 20 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107398