Uitspraken

Resultaten

7 resultaten

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht.

Datum: 09 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106607

Geschil over verwijderingsbeslissing;

Datum: 18 juli 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106295

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo is ongegrond omdat nu van het regulier onderwijs niet gevergd kan worden dat het deze leerling met twee jaar leerachterstand begeleidt.

Datum: 25 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106645

Instemmingsgeschil over vaststelling van het ondersteuningsplan 2020-2024. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat het plan onvoldoende concrete inhoudelijke invulling kent.

Datum: 22 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109378

Instemmingsgeschil en nalevingsgeschil. De OPR heeft geen instemmingsrecht op een wijziging van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband. Het verzoek tot naleving is afgewezen.

Datum: 09 januari 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107862 - 18.01

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs is gegrond, omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt op grond waarvan de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

Datum: 02 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106788

Instemmingsgeschil - artikel 14a Wms (ondersteuningsplan); PO

Datum: 12 juni 2014
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106185 - 14.07