Uitspraken

Resultaten

10 van 438 resultaten weergegeven

Advies 08.029 LKC

Datum: 07 juli 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

158-159 LKC; PO

Datum: 07 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150

Advies nr. 07.133 LKC; PO

Datum: 12 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De school heeft voldoende gedaan om het verzuim van de leerling bespreekbaar te maken en een goede kans op een overgang naar een volgend leerjaar te bevorderen.

Datum: 12 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106899

Mbo-instelling is in gebreke gebleven bij de begeleiding van een leerling die ondanks een negatief studieadvies toch aan de opleiding mocht beginnen en een studiejaar moest overdoen.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106954

Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen.

Datum: 16 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106916

Sanctie bij pesten pas nodig indien daaraan voorafgaande maatregelen uit het pestprotocol geen resultaat hebben. Op een hoogbegaafdenafdeling kan individueel ook lesstof op havo-niveau aangeboden worden.

Datum: 25 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106964

De school heeft onvoldoende oog gehad voor de pedagogische en didactische behoeften van de leerling en de leerling is op onvoldoende grond geschorst.

Datum: 09 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107036

Om goed te kunnen vormgeven aan een zorgplicht is een goede administratie een randvoorwaarde.

Datum: 01 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106990

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167