Uitspraken

Resultaten

10 van 419 resultaten weergegeven

Klacht over begeleiding, bejegening, schorsing en communicatie. Een docent mag een leerling vastpakken als dat nodig is om hem te beschermen tegen ander leerlingen.

Datum: 28 maart 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107972

Klacht over begeleiding leerling is ongegrond. De schoolleiding heeft een taak bij de oplossing van een geschil tussen docent en ouders.

Datum: 11 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108027

Klacht over onvoldoende begeleiding. De geboden begeleiding moet zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 24 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108098

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen, omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108063

Klacht over keuzevrijheid tweede moderne taal. De school mocht de keuze beperken tot Frans en Duits.

Datum: 7 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108053

De school heeft de leerling voldoende begeleid en zorgvuldig gehandeld, maar de regie en de communicatie met ouders had beter gekund.

Datum: 21 februari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107446

De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen.

Datum: 9 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107445

De beoordeling van een werkstuk van een leerling is niet onjuist gebleken.

Datum: 4 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107494

School is niet in gebreke gebleven bij begeleiding leerling met leerachterstand.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107467

Klacht over onvoldoende begeleiding, het onvoldoende bieden van een veilige schoolomgeving en schending van privacy.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108100