Uitspraken

Resultaten

10 van 419 resultaten weergegeven

Klacht over onzorgvuldigheden van de school bij schoolexamens gegrond.

Datum: 17 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108207

De school moet regie nemen bij de begeleiding van een hoogbegaafde leerling, de begeleiding planmatig aanpakken en duidelijk communiceren over de ondersteuning aan de leerling.

Datum: 14 december 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107389

Afspraken over de bevordering van een leerling moeten scherp en eenduidig zijn geformuleerd.

Datum: 19 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107370

De school heeft leerling voldoende extra ondersteuning geboden.

Datum: 21 december 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107369

Als een school extra begeleiding inzet en dit in een plan beschrijft, is het goed het plan met ouders te bespreken en door de ouders voor gezien te laten tekenen.

Datum: 21 december 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107270

De school heeft de leerling onvoldoende begeleid, hem niet volgens de regels geschorst en er is ten onrechte een zorgmelding over hem gedaan.

Datum: 11 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107427

Mbo-school had meer regie moeten nemen in de ondersteuning van een student met ADD die een moeilijke thuissituatie heeft.

Datum: 7 februari 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107470

De school mag een leerling wegens ontoelaatbaar gedrag schorsen. De vervolgens geboden onderwijskundige begeleiding is voldoende.

Datum: 10 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107555

Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond.

Datum: 26 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107723

Klacht over onderwijskundige begeleiding leerling met ontwikkelingsvoorsprong. Leerling is voldoende begeleid.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107659