Uitspraken

Resultaten

10 van 419 resultaten weergegeven

De leerling is voldoende door de school begeleid en in een complex van schorsingen is er één ten onrechte opgelegd.

Datum: 9 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107265

Klacht over onpedagogisch handelen leerkracht is niet aannemelijk gemaakt.

Datum: 8 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107305

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht over afwijzing leerling voor de dansopleiding en over de begeleiding van de leerling. De school heeft de leerling voldoende begeleid en heeft geen wisselende argumenten voor de afwijzing gegeven.

Datum: 6 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108259

Klacht over gebruik time-out regeling en plaatsing op andere school. Als een time-out regeling is afgesproken, moet de leerling daar ook gebruik van kunnen maken.

Datum: 21 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108262

Klacht over onzorgvuldige begeleiding grotendeels ongegrond; wel is de door de school opgestelde rapportage van de onderwijsbehoeften van de leerling onvolledig.

Datum: 27 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108102

Klacht over bevordering is ongegrond. De school hoeft niet met terugwerkende kracht toetsen milder te beoordelen nu een matige vorm van dyslexie is vastgesteld.

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108415

Klacht over klachtbehandeling. Bij de behandeling van een klacht moet het schoolbestuur voldoen aan de eigen klachtenregeling, maar ook aan de elementaire beginselen van behoorlijke klachtafhandeling.

Datum: 27 september 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108172

Klacht over onvoldoende begeleiding en opzegging van vertrouwen door de school. Een school doet er goed aan om de rol van de vertrouwenspersoon die zij heeft ingeschakeld vast te leggen.

Datum: 5 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108225

Klacht tegen vso-school over niet aanvragen ontheffing van verplichte uitschrijving van een leerling die 20 jaar is geworden, omdat er geen uitzicht is op het behalen van een diploma en het bovendien ook geen onderwijs op de school betreft.

Datum: 1 oktober 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108377