Uitspraken

Resultaten

10 van 422 resultaten weergegeven

Klacht over onvoldoende begeleiding kind tijdens proefplaatsing E school en niet willen terugnemen op eigen school na beëindiging proefplaatsing; PO

Datum: 12 januari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104335

Beslissing in vereenvoudigde behandeling en beslissing op bezwaar; verjaringstermijn; PO

Datum: 17 december 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104395

Klacht ouders over communicatie, time-out en onderwijskundige begeleiding; VO

Datum: 16 december 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104254

Klacht over negatief havo-advies voor vmbo-leerling; VO

Datum: 03 december 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104338

Klacht over onderwijskundige begeleiding, voorgenomen doublure, bevragen leerling en informatieverstrekking aan andere scholen; PO

Datum: 23 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104321

Klacht onvoldoende begeleiding dochter; VO

Datum: 02 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104264

Klacht over onvoldoende begeleiding van een hoogbegaafde leerling; PO

Datum: 21 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104229

Klacht ouder over schooladvies; PO

Datum: 08 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104270

Klacht ouder over gebrekkige verslaglegging oudergesprek; PO

Datum: 17 september 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104092

Klacht ouder over gebrekkige communicatie school; PO

Datum: 17 september 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104062