Uitspraken

Resultaten

10 van 422 resultaten weergegeven

Klacht ouders over onheuse bejegening zoon, onvoldoende onderkenning dyslexie een AMK-melding op oneigenlijke gronden; PO

Datum: 23 juli 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104155

Klacht ouders over tekortschieten school; VO

Datum: 06 juli 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104029

Klacht over begeleiding bovengemiddeld begaafde leerling, over bejegening en over aanmelding bij vo-school; PO

Datum: 02 juli 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104131

Klacht over onvoldoende begeleiding op sociaal-emotioneel gebied en onvoldoende optreden tegen pesten van de zoon van klaagster

Datum: 26 juni 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104133

Klacht over het feit dat zoon steeds ten onrechte wordt geschorst en dat hij onder druk is gezet zoon te laten testen voor het speciaal onderwijs. Onduidelijkheid vanuit de school over het moment waarop zoon weer naar school mocht komen; VO

Datum: 03 juni 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104157

Klacht dat school informatie over een leerling aan anderen dan de eigen ouders heeft verstrekt, dat de school zich met privézaken heeft bemoeid en dat de school heeft geadviseerd af te stromen naar vmbo-kader en de trajectklas te volgen; VO

Datum: 25 mei 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104130

Klacht over onzorgvuldige behandeling zoon en niet nakomen van schriftelijke afspraken; PO

Datum: 25 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104030

131-138 LKC

Datum: 05 november 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.084

Advies nr. 08.073 LKC

Datum: 03 november 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling; VO

Datum: 18 maart 2004
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 102472