Uitspraken

Resultaten

10 van 422 resultaten weergegeven

klacht over overplaatsen van vwo naar havo; VO

Datum: 11 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105983

Klacht over overgang leerling met autistische stoornis naar hogere groep lopende het schooljaar; PO

Datum: 04 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105851

Klacht over kwalificatie van probleemgedrag en over hardere opstelling school na indienen klacht; PO

Datum: 04 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105632

Klacht over bevordering; VO

Datum: 25 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105888

Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

Datum: 20 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105920

klacht over rapporten, bejegening en schoolverbod; PO

Datum: 15 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105741

klacht over kwaliteit en kwantiteit onderwijs, tekortschieten in voorbereiding op het examen en over ondeugdelijke begeleiding bij profielkeuze; VO

Datum: 08 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105794

Klacht over onderwijskundig en opvoedkundig handelen; PO

Datum: 04 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105868

Klacht over (fysiek handelen bij) begeleiding van leerling en over mogelijke verwijdering; PO

Datum: 07 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105594

Klacht over begeleiding en communicatie; VO

Datum: 11 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105793