Uitspraken

Resultaten

10 van 38 resultaten weergegeven

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim, subsidiair ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, meer subsidiair vanwege zwaarwegende omstandigheden; PO

Datum: 21 juli 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104966

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim; PO

Datum: 21 januari 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104767

Beroep tegen disciplinair ontslag; VO

Datum: 10 mei 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104873

Bij een voorwaardelijk disciplinair ontslag moeten de voorwaarden concreet geformuleerd zijn, zodat de werknemer weet wanneer dit ontslag omgezet kan worden in een onvoorwaardelijk ontslag.

Datum: 11 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107164

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim en onvoldoende functioneren; BVE

Datum: 27 juni 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106172

Beroep tegen ontslag primair wegens plichtsverzuim, subsidiair wegens ongeschiktheid voor de functie en meer subsidiair om andere redenen van gewichtige aard, te weten verlies van vertrouwen; BVE

Datum: 13 maart 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106011

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim, subsidiar wegens ongeschiktheid; BVE

Datum: 17 december 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105982

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 11 november 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105927

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 05 maart 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105625

Strafontslag wegens grensoverschrijdende uitlatingen is hier een te zware straf. Ontslag wegens gewichtige reden, bestaande uit de ontstane vertrouwensbreuk, houdt wel stand.

Datum: 23 november 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106918