Uitspraken

Resultaten

10 van 72 resultaten weergegeven

Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid en gewichtige reden; HBO

Datum: 26 augustus 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105752

Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; VO

Datum: 25 juni 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105628

Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; BVE

Datum: 14 april 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105873

Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; BVE

Datum: 03 februari 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106000

Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; BVE.

Datum: 26 augustus 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105708

Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid; BVE

Datum: 25 februari 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105604

Verzoek voorlopige voorziening tot oplegging re-integratieplicht en verstrekking vergoedingen afgewezen, omdat niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat er nog steeds een arbeidsovereenkomst bestaat.

Datum: 01 februari 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107083

Verzoek voorlopige voorziening tot opschorting ontslag wegens arbeidsongeschiktheid afgewezen.

Datum: 13 juli 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106888

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid houdt geen stand, omdat niet gebleken is van een zorgvuldig onderzoek naar de herplaatsingsmogelijkheden.

Datum: 16 juli 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106667

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid houdt stand, omdat aan alle voorwaarden voor het ontslag is voldaan.

Datum: 04 augustus 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106712