Uitspraken

Resultaten

10 van 68 resultaten weergegeven

Beroep tegen verlengde schorsing en ontslag gewichtige omstandigheden; VO

Datum: 08 januari 2010
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104309

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 23 november 2009
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104192

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheden; VO

Datum: 26 februari 2009
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103976

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 20 januari 2009
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103938

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim, subsidiair ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, meer subsidiair vanwege zwaarwegende omstandigheden; PO

Datum: 21 juli 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104966

Beroepen (2) tegen ontslag schorsing als ordemaatregel en ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 04 april 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105229 / 105230

Beroep tegen ontslag op staande voet, subsidiair ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 10 januari 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105077

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheden; VO

Datum: 14 februari 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104799

Bezwaar tegen schorsing en ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie.

Datum: 22 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107740/107799

Ontslag wegens gewichtige omstandigheden (verstoorde arbeidsrelatie) dan wel ongeschiktheid is niet toegestaan, omdat de ontslaggronden onvoldoende zijn gebleken. De schorsing houdt ook geen stand omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 08 april 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106562