Uitspraken

Resultaten

10 van 95 resultaten weergegeven

Een ontwikkelingsperspectief moet aan alle wettelijke eisen voldoen.

Datum: 01 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107090

Als de met gezag belaste ouder instemt met het ontwikkelingsperspectief hoeft de school met de verzorger van de leerling niet opnieuw op overeenstemming gericht overleg te voeren.

Datum: 30 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107127

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is wegens motiveringsgebreken gegrond.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107168

De wijziging van het uitstroomprofiel in het ontwikkelingsperspectief naar 'arbeidsmarkt' is redelijk, omdat de school de leerling niet langer kan begeleiden binnen de theoretische variant van deze praktijkschool.

Datum: 12 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107388

Een school blijft ook in geval van handelingsverlegenheid verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs.

Datum: 08 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107241

De voorgenomen verwijdering van de vso-school is redelijk omdat de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont en de begeleidingsmogelijkheden zijn uitgeput.

Datum: 22 mei 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107619

Aan een beslissing tot verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet een ontwikkelingsperspectief ten grondslag liggen.

Datum: 07 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107649

Als de school na bezwaren van ouders het ontwikkelingsperspectief aanpast, moet zij dit duidelijk met ouders bespreken en aangeven dat zij vervolgens het ontwikkelingsperspectief vaststelt.

Datum: 13 december 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107447

De Commissie kan een schoolbestuur niet verplichten een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.

Datum: 13 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107500

Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107072