Uitspraken

Resultaten

10 van 86 resultaten weergegeven

Ontwikkelingsperspectief komt voldoende tegemoet aan ondersteuningsbehoefte leerling.

Datum: 28 mei 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106703

Overplaatsingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende is voldaan aan de verplichting om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Datum: 30 april 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106679

Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest.

Datum: 30 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106632

Voor de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief moet voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsvinden.

Datum: 20 februari 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106581/106582/106586

Geschil over toelating leerling tot mavo.

Datum: 28 januari 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106544

Geschil over ontwikkelingsperspectief

Datum: 12 januari 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106517

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief.

Datum: 18 november 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106487

Geschil over verwijderingsbeslissing;

Datum: 18 juli 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106295

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo is ongegrond omdat nu van het regulier onderwijs niet gevergd kan worden dat het deze leerling met twee jaar leerachterstand begeleidt.

Datum: 25 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106645

De belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen moeten zijn vermeld in de onderbouwing van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 14 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107178