Uitspraken

Resultaten

10 van 240 resultaten weergegeven

De school heeft onvoldoende oog gehad voor de pedagogische en didactische behoeften van de leerling en de leerling is op onvoldoende grond geschorst.

Datum: 09 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107036

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

Deelname aan een vechtpartij is onvoldoende grond voor verwijdering deelnemer; school moet alle omstandigheden bij de beslissing betrekken.

Datum: 20 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107146

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

Bij een melding over mogelijk ernstig grensoverschrijdend gedrag van een leerling, dient de school te (laten) onderzoeken wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Datum: 13 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107425

Een straf van een leerling moet in juiste verhouding staan tot het gepleegde vergrijp; er moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden waarbij alle omstandigheden van het geval meewegen.

Datum: 13 februari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107461

Van een schooldirecteur mag men verwachten dat hij na een incident aan beide partijen aandacht besteedt.

Datum: 22 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107485

De leerling die bij een vechtpartij was betrokken is terecht een dag later uitgesloten van een schoolactiviteit.

Datum: 15 februari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107351

Onheuse bejegening is niet gebleken. Klachten en vragen over de mentor zijn goed opgepakt.

Datum: 27 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107508

De leerling is terecht verwijderd wegens ernstig wangedrag bij een vechtpartij voor de school.

Datum: 13 maart 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107473