Uitspraken

Resultaten

10 van 232 resultaten weergegeven

99.064; PO

Datum: 16 december 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

99.040; PO

Datum: 02 december 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

99.005; PO

Datum: 26 april 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

School had voor de verwijdering uitgebreider onderzoek moeten doen; een verwijderingsbeslissing moet goed gemotiveerd zijn.

Datum: 11 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107058

De situatie op school is niet één op één vergelijkbaar met de situatie thuis. De school voor speciaal onderwijs mocht fysiek ingrijpen als dat als ultiem middel onvermijdelijk was.

Datum: 13 april 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107132

Door op een overdrachtsformulier voor de nieuwe school 'contact met politie' aan te kruisen, is onzorgvuldig gehandeld.

Datum: 20 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107071

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief.

Datum: 20 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107148

Instelling moet eigen procedure rondom beëindiging naleven.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107159

Als een instelling een student schorst moet daaraan zorgvuldig onderzoek ten grondslag liggen en moet de school de geldende procedurele regels in acht nemen.

Datum: 30 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107098

Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd.

Datum: 16 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109346