Uitspraken

Resultaten

10 van 229 resultaten weergegeven

Klacht over onzorgvuldige behandeling zoon en niet nakomen van schriftelijke afspraken; PO

Datum: 25 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104030

Klacht van ouders over het nemen van onvoldoende (passende) acties n.a.v. diverse klachten over het gedrag van een groepsleerkracht; PO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104065/08.159

Klacht over overplaatsing, niet nakomen van afspraken en het belachelijk maken van een leerling; VO

Datum: 9 januari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104105

139 LKC

Datum: 3 december 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.091

Instelling moet eigen procedure rondom beëindiging naleven.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107159

Als een instelling een student schorst moet daaraan zorgvuldig onderzoek ten grondslag liggen en moet de school de geldende procedurele regels in acht nemen.

Datum: 30 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107098

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

Deelname aan een vechtpartij is onvoldoende grond voor verwijdering deelnemer; school moet alle omstandigheden bij de beslissing betrekken.

Datum: 20 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107146

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht.

Datum: 5 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107563