Uitspraken

Resultaten

10 van 12 resultaten weergegeven

Beroep tegen ontslag OALT-leraar tijdens ziekte; PO

Datum: 15 oktober 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102564

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet verleend. De werkgever heeft onvoldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Datum: 03 april 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 108064

Beroep tegen reorganisatieontslag, opzegging tijdens ziekte

Datum: 29 januari 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106412

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheden; PO

Datum: 18 december 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106437

Beroep tegen beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; VO

Datum: 14 februari 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105540

Beroep tegen opzegging verlengd tijdelijk dienstverband; VO

Datum: 07 november 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105415

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verleend. De werkgever heeft voldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Datum: 25 november 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021016205

Beroep tegen ontslag ID-werknemer tijdens ziekte; PO

Datum: 19 september 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102893

102887 Beroep tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid BVE

Datum: 15 september 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)

Beroepen (2) tegen ontslag wegens reorganisatie; BVE

Datum: 30 juni 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103720 / 103727