Uitspraken

Resultaten

10 van 27 resultaten weergegeven

De disciplinaire overplaatsing kan geen stand houden omdat de feiten die de werkgever aan het plichtsverzuim ten grondslag heeft gelegd, niet zijn komen vast te staan.

Datum: 07 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107124

De disciplinaire overplaatsing kan geen stand houden omdat de feiten die de werkgever aan het plichtsverzuim ten grondslag heeft gelegd, niet zijn komen vast te staan.

Datum: 07 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107126

Beroep tegen berisping gegrond, omdat de feiten die daaraan ten grondslag liggen niet zijn komen vast te staan. Beroep tegen de disciplinaire overplaatsing niet-ontvankelijk, omdat de wijziging standplaats een vrijwillig karakter heeft.

Datum: 13 juli 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021007591

Bij een disciplinaire overplaatsing moet de werkgever motiveren waarom de feiten die eraan ten grondslag liggen, plichtsverzuim opleveren.

Datum: 24 oktober 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107675

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing is gegrond, omdat de klachten geen plichtsverzuim opleveren en er sprake lijkt te zijn van functioneringsproblematiek.

Datum: 23 oktober 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108311

04.133; PO

Datum: 22 maart 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Beroep tegen overplaatsing; BVE

Datum: 17 februari 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105894

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing; BVE

Datum: 08 mei 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105696

Beroep tegen overplaatsing als disciplinaire maatregel; BVE

Datum: 28 januari 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105521

Verzoek om schorsing van overplaatsing is bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen: er lijkt sprake te zijn van een disciplinaire overplaatsing waarvoor de verweerprocedure niet is gevolgd.

Datum: 21 juni 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108762