Uitspraken

Resultaten

10 van 549 resultaten weergegeven

Een ontwikkelingsperspectief moet aan alle wettelijke eisen voldoen.

Datum: 01 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107090

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond, omdat deze beschikking overeenkomstig de procedure en de criteria van het samenwerkingsverband is toegekend.

Datum: 21 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107139

De verwijdering van de leerling wegens gedragsproblematiek op een vso-school met verwijzing naar forensische jeugdpsychiatrie en andere vso-school, is redelijk.

Datum: 24 maart 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107116

Als de met gezag belaste ouder instemt met het ontwikkelingsperspectief hoeft de school met de verzorger van de leerling niet opnieuw op overeenstemming gericht overleg te voeren.

Datum: 30 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107127

Het bezwaarschrift tegen de toelaatbaarheidsverklaring is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend.

Datum: 04 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107138

Verwijdering van een leerling na een incident waarbij de veiligheid binnen de school in het geding is, mag. Maar de school moet invulling geven aan de zorgplicht en een ononderbroken leerproces voor de leerling bewaken.

Datum: 14 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107155

School mag besluiten tot verwijdering van chronisch zieke leerling wegens de verstoorde verhouding met de moeder, mits een andere school bereid gevonden is de leerling aan te nemen. De LOI is niet zo een andere school.

Datum: 12 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107137

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is wegens motiveringsgebreken gegrond.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107168

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte die lang thuis heeft gezeten, weigeren.

Datum: 03 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107163

Het besluit tot afgifte tlv waarbij zonder motivering is afgeweken van de procedure tot afgifte, is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107145