Uitspraken

Resultaten

10 van 520 resultaten weergegeven

Geschil over oprichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Datum: 18 november 2013
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Publicatienummer: 105998

De school heeft de zorgplicht geschonden, omdat voor een leerling die afstroomde van havo naar vmbo geen andere school is gevonden. De Commissie is bevoegd, omdat de feitelijke situatie op een lijn gesteld moet worden met een verwijdering.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106740

Ontwikkelingsperspectief komt voldoende tegemoet aan ondersteuningsbehoefte leerling.

Datum: 28 mei 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106703

De school die toelating weigert omdat in het schoolondersteuningsprofiel staat dat leerlingen met ODD niet worden aangenomen, voldoet niet aan haar plicht tot onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte.

Datum: 30 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106682

Overplaatsingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende is voldaan aan de verplichting om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Datum: 30 april 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106679

Ontwijken zorgplicht door proefplaatsing af te spreken, zonder de leerling aan te laten melden, is in strijd met Wet passend onderwijs.

Datum: 13 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106669

Verwijderingsbesluit van leerling met adhd kan niet in stand blijven omdat er geen ontwikkelingsperspectief was vastgesteld.

Datum: 07 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106642

Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest.

Datum: 30 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106632

School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren.

Datum: 27 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106626

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht.

Datum: 09 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106607