Uitspraken

Resultaten

10 van 137 resultaten weergegeven

09.019-09.020; PO

Datum: 26 mei 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 09.018

Klacht over pestgedrag medeleerlingen; BVE

Datum: 20 mei 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104020

103621 Klacht onvoldoende optreden tegen pestgedrag MBO

Datum: 28 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

103558 Klacht over afhandeling door de school van pestgedrag van medeleerling (V)MBO

Datum: 14 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Door op een overdrachtsformulier voor de nieuwe school 'contact met politie' aan te kruisen, is onzorgvuldig gehandeld.

Datum: 20 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107071

Klacht over het schooladvies, de bejegening door de directeur en de leerkracht en onveilig schoolklimaat ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 09 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109313

Klacht over pestbeleid gegrond. De maatregelen van de school zagen nog onvoldoende op het niveau van de individuele leerling.

Datum: 14 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108973

Klacht over onveilige werkomgeving en niet optreden tegen pesten niet-ontvankelijk vanwege verjaring.

Datum: 07 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109399

Klacht over een onveilige onderwijsomgeving ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld om een veilige onderwijsomgeving te waarborgen.

Datum: 03 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109477

Klacht over vermeend pestgedrag deels gegrond. De school had eerder actie moeten ondernemen.

Datum: 10 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109589