Uitspraken

Resultaten

10 van 142 resultaten weergegeven

158-159 LKC; PO

Datum: 07 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150

Advies nr. 07.146 LKC; PO

Datum: 20 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

141-142-143 LKC; PO

Datum: 12 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.116

Advies nr. 07.133 LKC; PO

Datum: 12 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen.

Datum: 16 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106916

Sanctie bij pesten pas nodig indien daaraan voorafgaande maatregelen uit het pestprotocol geen resultaat hebben. Op een hoogbegaafdenafdeling kan individueel ook lesstof op havo-niveau aangeboden worden.

Datum: 25 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106964

Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan reden tot zorg en het doen van een melding bij Veilig Thuis zijn.

Datum: 21 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107140

Ontbreken van overleg over groeidocument is niet altijd klachtwaardig.

Datum: 05 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107207

Er is geen sprake van pesten, maar van rivaliteit en grensoverschrijdend gedrag waartegen de school adequaat heeft opgetreden om de sfeer in de groep te verbeteren.

Datum: 20 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107194

Als een leerling van school is, moet een klacht tegen die school in beginsel binnen een jaar worden ingediend.

Datum: 13 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107435