Uitspraken

Resultaten

10 van 213 resultaten weergegeven

Beroep berisping; VO

Datum: 13 maart 2009
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103952

Beroep tegen berisping; PO

Datum: 22 mei 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105245

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim, subsidiair ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, meer subsidiair vanwege zwaarwegende omstandigheden; PO

Datum: 21 juli 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104966

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim; PO

Datum: 21 januari 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104767

Beroep tegen berisping; VO

Datum: 03 juli 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105343

Beroep tegen schriftelijke berisping; VO

Datum: 23 maart 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105181

Beroep tegen ontslag op staande voet, subsidiair ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 10 januari 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105077

Beroep tegen schriftelijke berisping; VO

Datum: 09 januari 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105081

Beroep tegen disciplinair ontslag; VO

Datum: 10 mei 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104873

Beroep tegen berisping gegrond. Er is geen sprake van plichtsverzuim.

Datum: 18 december 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109432