Uitspraken

Resultaten

10 van 210 resultaten weergegeven

Beroep tegen een schriftelijke berisping

Datum: 27 mei 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102207

Beroep tegen twee berispingen gegrond. De eerste grond (afwezig op ouderavond) is niet ernstig genoeg en kan ook geen tweede keer opgevoerd worden; de andere grond (zonder reden afwezig bij surveillance) is feitelijk onjuist.

Datum: 22 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108164/108194

Beroep tegen berisping gegrond, omdat er geen sprake is van plichtsverzuim maar van functioneringsproblemen.

Datum: 14 juni 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107969

De berisping houdt geen stand, omdat niet vaststaat dat de werknemer de geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Datum: 28 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108160

Beroep tegen berisping is gegrond, omdat de gedraging geen plichtsverzuim oplevert.

Datum: 11 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108047

Door te zwijgen over een situatie die voor de leerling bedreigend is, heeft de docent plichtsverzuim gepleegd waarvoor hij terecht berispt is.

Datum: 18 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107545

De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk.

Datum: 16 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107540

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing is gegrond, omdat de klachten geen plichtsverzuim opleveren en er sprake lijkt te zijn van functioneringsproblematiek.

Datum: 23 oktober 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108311

De berisping is niet juist omdat sprake was van gedeelde verantwoordelijkheid en de andere betrokkenen niet zijn gestraft. De schorsing houdt geen stand omdat de noodzaak ervan niet duidelijk is gemaakt. De verlenging houdt evenmin stand.

Datum: 15 februari 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107456

De berisping aan de docent, die zonder goede reden weigert de opgedragen lessen te geven, is gerechtvaardigd.

Datum: 30 maart 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 107504