Uitspraken

Resultaten

10 van 213 resultaten weergegeven

Verzoek schorsing overplaatsing in voorl. voorz. BVE

Datum: 10 augustus 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102923

Beroep tegen geven van een waarschuwing HBO

Datum: 14 mei 2002
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102031

Beroep tegen een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim; HBO

Datum: 25 april 2002
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102129

Beroep tegen waarschuwing; PO

Datum: 07 februari 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102653

Beroepen tegen berispingen; VO

Datum: 16 januari 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103002 / 103003

Beroep tegen disciplinair ontslag en salarisinhouding; VO

Datum: 13 januari 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102651

Beroep tegen (verlengde) schorsing en disciplinair ontslag; VO

Datum: 12 juli 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102538

Beroep tegen inhouding bezoldiging als disciplinaire maatregel; VO

Datum: 20 februari 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102449

Beroep inhouding salaris als disciplinaire maatregel; VO

Datum: 17 maart 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102213

Beroep tegen berisping BVE

Datum: 20 maart 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103610