Uitspraken

Resultaten

10 van 210 resultaten weergegeven

Het beroep is niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 17 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107588

De berisping wegens het slaan van een leerling is in dit geval niet proportioneel, omdat de leerkracht ook geen onderwijs meer mag verzorgen.

Datum: 1 september 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107587

Beroep tegen berisping is ongegrond. De docent heeft zich in strijd met de afspraken meerdere malen te laat afgemeld.

Datum: 4 december 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 107758

Beroep tegen schriftelijke berisping. De werkgever heeft een te groot verschil gemaakt in sanctionering van de werknemer en diens collega, terwijl sprake was van gelijke omstandigheden.

Datum: 20 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107818

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is.

Datum: 20 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107912

Tegen waarschuwing staat geen beroep open; beroep tegen schorsing en berisping gegrond omdat belang van de instelling respectievelijk plichtsverzuim niet aannemelijk zijn gemaakt.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107807

Beroep tegen berisping is gegrond, omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is.

Datum: 13 februari 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107999

Het ontslag wegens plichtsverzuim is te zwaar, omdat andere betrokkenen niet gestraft zijn. De schorsing in afwachting van het ontslag is niet onjuist.

Datum: 9 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106940

Strafontslag wegens grensoverschrijdende uitlatingen is hier een te zware straf. Ontslag wegens gewichtige reden, bestaande uit de ontstane vertrouwensbreuk, houdt wel stand.

Datum: 23 november 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106918

De berisping wegens het maken van afspraken over extra beloningen en het aannemen van kostbare geschenken is terecht

Datum: 30 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106818