Uitspraken

Resultaten

10 van 210 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering een gesprek met de ouders van een leerling te voeren is plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 25 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108483

Beroep tegen berisping is gegrond, omdat er geen sprake is van plichtsverzuim maar van functioneringsproblemen.

Datum: 3 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108222

Beroep tegen berisping gegrond. De ongeoorloofde afwezigheid leverde plichtsverzuim op maar de berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 29 oktober 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108351

Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik; BVE

Datum: 9 maart 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102450

Beroep tegen overplaatsing; BVE

Datum: 2 februari 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102388

Beroep tegen schorsing bij wijze van ordemaatregel en ontslag wegens plichtsverzuim; BVE

Datum: 19 januari 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102414

Beroep tegen disciplinaire schorsing

Datum: 3 juli 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102272

Beroep tegen overplaatsing in BVE-instelling

Datum: 10 april 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102225

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 13 januari 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102024

Beroep tegen overplaatsing

Datum: 5 november 2002
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102117