Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

Beroep tegen schriftelijke berisping; BVE

Datum: 16 augustus 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104986

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 11 augustus 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104929

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim / onbekwaamheid of ongeschiktheid / andere redenen van gewichtige aard; BVE

Datum: 08 juli 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104900

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 30 mei 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104684

Ontslag wegens plichtsverzuim subsidiair wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 28 januari 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103634

Beroep tegen berisping; VO

Datum: 07 januari 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103553

Beroep tegen schorsing en ontslag wegens plichtsverzuim; VO

Datum: 15 november 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103301

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim; VO

Datum: 09 juli 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103439

Beroep tegen berisping; VO

Datum: 17 oktober 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103130

Beroep tegen inhouding bezoldiging; VO

Datum: 12 oktober 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103213