Uitspraken

Resultaten

10 van 211 resultaten weergegeven

Bij een disciplinaire overplaatsing moet de werkgever motiveren waarom de feiten die eraan ten grondslag liggen, plichtsverzuim opleveren.

Datum: 24 oktober 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107675

Een waarschuwing die inhoudelijk vrijwel gelijk is aan een eerder opgelegde en weer ingetrokken berisping, is aan te merken als een disciplinaire maatregel.

Datum: 01 november 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107626

Bezwaar tegen berisping

Datum: 13 november 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 106349

Beroep tegen berisping gegrond, omdat er geen sprake is van plichtsverzuim maar van functioneringsproblemen.

Datum: 14 juni 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107969

De berisping houdt geen stand, omdat niet vaststaat dat de werknemer de geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Datum: 28 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108160

Beroep tegen berisping is gegrond, omdat de gedraging geen plichtsverzuim oplevert.

Datum: 11 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108047

Beroep tegen berisping docent wegens onjuist gevoerde administratie is ongegrond.

Datum: 15 mei 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108081

Beroep tegen berisping ongegrond. De werkgever heeft in redelijkheid een berisping op mogen leggen.

Datum: 24 mei 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108119

Beroep tegen twee berispingen gegrond. De eerste grond (afwezig op ouderavond) is niet ernstig genoeg en kan ook geen tweede keer opgevoerd worden; de andere grond (zonder reden afwezig bij surveillance) is feitelijk onjuist.

Datum: 22 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108164/108194

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering een gesprek met de ouders van een leerling te voeren is plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 25 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108483