Uitspraken

Resultaten

10 van 212 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel

Datum: 13 oktober 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102354

Beroep tegen een schriftelijke berisping; HBO

Datum: 02 oktober 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102303

Beroep tegen een schriftelijke berisping

Datum: 27 mei 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102207

Beroep tegen schriftelijke berisping; HBO

Datum: 07 februari 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102179

Disciplinaire overplaatsingen houden geen stand, omdat de feiten die aan het plichtsverzuim ten grondslag zijn gelegd onvoldoende vaststaan.

Datum: 12 oktober 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106842

Disciplinaire overplaatsingen houden geen stand, omdat de feiten die aan het plichtsverzuim ten grondslag zijn gelegd onvoldoende vaststaan.

Datum: 12 oktober 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106820

Disciplinaire overplaatsingen houden geen stand, omdat de feiten die aan het plichtsverzuim ten grondslag zijn gelegd onvoldoende vaststaan.

Datum: 12 oktober 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106808

De combinatie van plichtsverzuim en ongeschiktheid van een manager ICT kan leiden tot ontslag wegens een gewichtige reden.

Datum: 26 oktober 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106840/106902

Ontslag wegens plichtsverzuim is een te zware straf. De schorsing van de werknemer in afwachting van zijn ontslag is niet onjuist.

Datum: 09 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106966 - 106846

Het ontslag wegens plichtsverzuim is te zwaar, omdat andere betrokkenen niet gestraft zijn. De schorsing in afwachting van het ontslag is niet onjuist.

Datum: 09 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106940