Uitspraken

Resultaten

10 van 211 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping is gegrond, omdat er geen sprake is van plichtsverzuim maar van functioneringsproblemen.

Datum: 03 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108222

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing is gegrond, omdat de klachten geen plichtsverzuim opleveren en er sprake lijkt te zijn van functioneringsproblematiek.

Datum: 23 oktober 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108311

Beroep tegen berisping gegrond. De ongeoorloofde afwezigheid leverde plichtsverzuim op maar de berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 29 oktober 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108351

Beroep tegen berisping is gegrond, omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is.

Datum: 13 februari 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107999

Beroep tegen berisping is ongegrond. De docent heeft zich in strijd met de afspraken meerdere malen te laat afgemeld.

Datum: 04 december 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 107758

Beroep tegen schriftelijke berisping. De werkgever heeft een te groot verschil gemaakt in sanctionering van de werknemer en diens collega, terwijl sprake was van gelijke omstandigheden.

Datum: 20 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107818

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is.

Datum: 20 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107912

Tegen waarschuwing staat geen beroep open; beroep tegen schorsing en berisping gegrond omdat belang van de instelling respectievelijk plichtsverzuim niet aannemelijk zijn gemaakt.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107807

Docente terecht op staande voet ontslagen, omdat zij stagebezoeken heeft gefingeerd en hiervoor reiskostendeclaraties heeft ingediend.

Datum: 18 mei 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106593

Ontslag op staande voet na missen studiedag houdt geen stand, omdat het te laat is gegeven.

Datum: 09 februari 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106589