Uitspraken

Resultaten

10 van 211 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling en hervatting salarisbetaling.

Datum: 26 januari 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106615

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 11 november 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106427

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 27 oktober 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106383

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden/plichtsverzuim/onbekwaamheid en tegen schorsing; BVE

Datum: 29 september 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106255

Bij een voorwaardelijk disciplinair ontslag moeten de voorwaarden concreet geformuleerd zijn, zodat de werknemer weet wanneer dit ontslag omgezet kan worden in een onvoorwaardelijk ontslag.

Datum: 11 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107164

De berisping aan de docent, die zonder goede reden weigert de opgedragen lessen te geven, is gerechtvaardigd.

Datum: 30 maart 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 107504

Door te zwijgen over een situatie die voor de leerling bedreigend is, heeft de docent plichtsverzuim gepleegd waarvoor hij terecht berispt is.

Datum: 18 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107545

De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk.

Datum: 16 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107540

Het beroep is niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 17 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107588

Berisping wegens het afnemen van een tentamen dat de studenten al eerder als proeftentamen afgelegd hadden, is terecht gegeven.

Datum: 02 februari 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106396