Uitspraken

Resultaten

10 van 210 resultaten weergegeven

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim, subsidiar wegens ongeschiktheid; BVE

Datum: 17 december 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105982

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 11 november 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105927

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing; BVE

Datum: 08 mei 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105696

Beroep tegen schriftelijke berisping; BVE

Datum: 06 mei 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105736

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 05 maart 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105625

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 08 januari 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105492

De vaststaande feiten die tot plichtsverzuim leiden, zijn niet zodanig dat de schorsing als disciplinaire maatregel hierbij past.

Datum: 28 november 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107334

De berisping wegens grensoverschrijdend gedrag houdt geen stand omdat het daaraan ten grondslag gelegde schofferen van een leidinggevende, niet is komen vast te staan.

Datum: 20 december 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107326

Als een werkgever besluit dat een werknemer beoordeeld moet worden en in dat kader een lesbezoek nodig is, dan moet de werknemer daaraan meewerken.

Datum: 23 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107449

Beroep tegen berisping ongegrond. Het op eigen initiatief en zonder overleg afwijken van het programma van Toetsing en Afsluiting kan de belangen van de leerlingen en de school schaden.

Datum: 20 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108987