Uitspraken

Resultaten

10 van 210 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping gegrond. Geen sprake van vaststaande feiten die plichtsverzuim opleveren. Bovendien lijkt sprake te zijn van een mogelijke functioneringsproblematiek.

Datum: 06 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109081

Beroep tegen berisping gegrond, omdat grensoverschrijdend gedrag van de werknemer niet vaststaat.

Datum: 03 mei 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108568

Beroep tegen berisping gegrond. De opmerkingen van de werknemer leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

Datum: 08 mei 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108617

Beroep tegen berisping wegens schending re-integratieverplichtingen ongegrond.

Datum: 21 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108914

Beroep tegen berisping gegrond. Er is sprake van plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 03 november 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109442

Beroep tegen berisping gegrond. De woordenwisseling met een collega levert plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 03 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109195

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel gegrond. De verweten gedragingen staan niet vast.

Datum: 20 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109262

Beroep tegen berisping gegrond. De uitlatingen van de werknemer tegenover de leerling leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 19 juni 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109135

Beroep tegen berisping gegrond. Het ongewenste gedrag leverde plichtsverzuim op, maar de berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 30 juni 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108981

De berisping is niet juist omdat sprake was van gedeelde verantwoordelijkheid en de andere betrokkenen niet zijn gestraft. De schorsing houdt geen stand omdat de noodzaak ervan niet duidelijk is gemaakt. De verlenging houdt evenmin stand.

Datum: 15 februari 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107456