Uitspraken

Resultaten

10 van 210 resultaten weergegeven

Strafontslag wegens grensoverschrijdende uitlatingen is hier een te zware straf. Ontslag wegens gewichtige reden, bestaande uit de ontstane vertrouwensbreuk, houdt wel stand.

Datum: 23 november 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106918

De berisping wegens het maken van afspraken over extra beloningen en het aannemen van kostbare geschenken is terecht

Datum: 30 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106818

De onaangekondigde werkweigering van de werknemer levert plichtsverzuim op, waarvoor zij terecht schriftelijk berispt is.

Datum: 18 januari 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106896

Een werknemer die zonder goede reden weigert opgedragen werkzaamheden uit te voeren, pleegt plichtsverzuim waarvoor een berisping terecht gegeven is

Datum: 25 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107045

Het ontslag wegens onregelmatigheden bij het opstellen van diploma's is niet proportioneel, omdat andere betrokkenen niet zijn ontslagen; de werkgever mocht wel een schorsing opleggen.

Datum: 02 juli 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106686

Verzoek voorlopige voorziening om salarisdoorbetaling na ontslag op staande voet afgewezen.

Datum: 08 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106863

Ontslag wegens plichtsverzuim houdt geen stand, omdat niet vastgesteld kan worden of de ontslagbeslissing is gebaseerd op deugdelijk onderzoek door de bedrijfsarts.

Datum: 17 augustus 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106719

De berisping wegens grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een leidinggevende is terecht.

Datum: 06 augustus 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106702

Bezwaar tegen schorsing en ontslag

Datum: 03 juli 2008
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 08.001

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim en ontslag op staande voet; BVE

Datum: 06 maart 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103381