Uitspraken

Resultaten

10 van 356 resultaten weergegeven

Adviesgeschil PO - artikel 11 onder f WMS ( vaststelling of wijziging beleid m.b.t. organisatie van de school)

Datum: 12 september 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105529 - 12.14

99.049; VO

Datum: 02 december 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

99.051; VO

Datum: 18 november 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

99.00; PO

Datum: 26 april 1999
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 99.002

Een goed werkgever voert met zijn werknemer (docent) het gesprek over ontstane verwijdering tussen de docent en zijn team.

Datum: 09 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107014

Klacht van een werknemer over intimidatie en onheuse bejegening na ziekmelding is ongegrond, omdat hetgeen waarover zij klaagt, niet gebleken is.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107113

Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd.

Datum: 16 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109346

Klacht over inhoud leerlingdossier en bieden veilig schoolklimaat ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden en het leerlingdossier is aangepast.

Datum: 22 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109098

Klacht over later starten van vierjarige leerlingen vanwege coronamaatregelen ongegrond. De beslissing van de school was begrijpelijk en ook verdedigbaar.

Datum: 30 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109278

Klacht over groepsindeling ongegrond. De school heeft een zorgvuldige procedure gevolgd bij het samenvoegen van de groepen.

Datum: 24 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109411