Uitspraken

Resultaten

10 van 19 resultaten weergegeven

Klacht over het niet doen van een zorgmelding. De school had op zijn minst advies moeten vragen aan Veilig Thuis gezien het hoge en structurele verzuim van de leerling.

Datum: 24 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109475

06.135; PO

Datum: 05 februari 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De klacht over de weigering om te herkansen is niet-ontvankelijk, omdat de Commissie geen beroepsinstantie is.

Datum: 14 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107911

Advies 08.015 LKC

Datum: 16 mei 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

03.018; VO

Datum: 05 september 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over onder meer melden van schoolverzuim bij leerplichtambtenaar ongegrond. De school moet bij bepaalde mate van ongeoorloofd verzuim een melding doen bij de leerplichtambtenaar.

Datum: 02 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109202

De school had meer proactief moeten reageren na een melding dat de leerling werd gepest en buitengesloten.

Datum: 07 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106811

De school mocht zonder toestemming van ouders een melding doen bij het Sociaal Team, omdat het niet lukte het gesprek te voeren met ouders en de privacyregels van de sociale teams voorzien in die mogelijkheid.

Datum: 25 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106694

School heeft niet onjuist gehandeld bij onder andere communicatie met moeder, inzage in leerlingdossier en school mocht over haar zorgen naar aanleiding van veelvuldig verzuim AMK-meldingen doen.

Datum: 16 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106751

Een vo-school die een leerling met ADD en DCD uitbesteedt aan een roc moet nagaan of extra ondersteuning voor de leerling noodzakelijk is.

Datum: 06 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106787