Uitspraken

Resultaten

10 van 26 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als examinator gegrond. De examinering van een studente, met wiens vader de werknemer een werkrelatie heeft, levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109194)

Datum: 26 januari 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109193

Beroep tegen een schorsing. Het eenzijdig vrijstellen van werkzaamheden is feitelijk een schorsing.

Datum: 28 september 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108301

Tegen waarschuwing staat geen beroep open; beroep tegen schorsing en berisping gegrond omdat belang van de instelling respectievelijk plichtsverzuim niet aannemelijk zijn gemaakt.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107807

De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk.

Datum: 16 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107540

Beroep tegen disciplinaire schorsing; HBO

Datum: 17 maart 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106058

De vaststaande feiten die tot plichtsverzuim leiden, zijn niet zodanig dat de schorsing als disciplinaire maatregel hierbij past.

Datum: 28 november 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107334

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel gegrond, omdat de werkgever de voornemenprocedure niet heeft gevolgd

Datum: 10 juli 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108476

Verzoek om opheffing van het besluit tot schorsing als voorlopige voorziening afgewezen: er lijkt geen sprake te zijn van schorsing waartegen beroep bij de Commissie openstaat.

Datum: 02 maart 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109150

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel gegrond. De verweten gedragingen staan niet vast.

Datum: 20 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109262

Beroepen tegen schorsing als disciplinaire maatregel en verlenging daarvan gegrond omdat de werkgever de verweerprocedure niet heeft gevolgd.

Datum: 04 mei 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109089/109097