Uitspraken

Resultaten

10 van 26 resultaten weergegeven

De berisping is niet juist omdat sprake was van gedeelde verantwoordelijkheid en de andere betrokkenen niet zijn gestraft. De schorsing houdt geen stand omdat de noodzaak ervan niet duidelijk is gemaakt. De verlenging houdt evenmin stand.

Datum: 15 februari 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107456

Bezwaar tegen schorsing en ontslag

Datum: 03 juli 2008
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 08.001

Beroep tegen disciplinaire schorsing; BVE

Datum: 27 juni 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103157

Beroep tegen schorsing HBO

Datum: 04 november 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103783

Beroep tegen disciplinaire maatregel; HBO

Datum: 07 maart 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103487

103559 Beroep tegen disciplinaire schorsing HBO

Datum: 14 januari 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)

Beroep tegen disciplinaire schorsing; HBO

Datum: 16 januari 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103292

Beroep tegen vermeende berisping en schorsing; HBO

Datum: 26 juli 2006
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103149

Beroep tegen schorsing en ontslag wegens plichtsverzuim; VO

Datum: 15 november 2007
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103301

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel; BVE

Datum: 17 januari 2005
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102665