Uitspraken

Resultaten

10 van 137 resultaten weergegeven

Beroep tegen verlengde schorsing en ontslag gewichtige omstandigheden; VO

Datum: 08 januari 2010
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104309

Beroep tegen verlenging schorsing als ordemaatregel; VO

Datum: 20 mei 2009
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103960

Verzoek voorlopige voorziening om opheffing schorsing; PO

Datum: 26 september 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105558

Beroepen (2) tegen ontslag schorsing als ordemaatregel en ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 04 april 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105229 / 105230

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel; VO

Datum: 03 april 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105219

Beroepen (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO

Datum: 01 september 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104944 / 104968

De opgelegde schorsing houdt geen stand, omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 22 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107172

De berisping is niet gerechtvaardigd, omdat de werkgever in korte tijd een fors aantal ingrijpende maatregelen op de werknemer heeft ingezet. De opgelegde schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Datum: 05 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107156

Beroep tegen schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ongegrond.

Datum: 17 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109430

Bezwaar tegen verlengde schorsing gegrond. Een verlenging is een nieuw besluit tot schorsing waarop de verweerprocedure van toepassing is.

Datum: 11 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 108984