Uitspraken

Resultaten

10 van 142 resultaten weergegeven

Ontslag wegens gewichtige omstandigheden (verstoorde arbeidsrelatie) dan wel ongeschiktheid is niet toegestaan, omdat de ontslaggronden onvoldoende zijn gebleken. De schorsing houdt ook geen stand omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 08 april 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106562

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden/plichtsverzuim/onbekwaamheid en tegen schorsing; BVE

Datum: 29 september 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106255

De arbeidsverhouding is zo ernstig verstoord dat de werkgever de werknemer heeft kunnen schorsen en ontslaan.

Datum: 25 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107256/107316

Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingesteld.

Datum: 03 april 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107501

De werkgever heeft de werknemer kunnen schorsen om onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen.

Datum: 10 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107592

De dwingend opgelegde vrijstelling van werkzaamheden is gelijk te stellen aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107651

schorsingen PO

Datum: 06 april 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102474 / 102493 Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheid en tegen 2 orde

Bezwaar tegen schorsing en ontslag wegens ongeschiktheid

Datum: 07 december 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104657

Bezwaar tegen toegangontzegging, schorsing en voorgenomen ontslag

Datum: 23 september 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104607

De ontheffing uit de taken wordt gelijkgesteld aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.

Datum: 06 maart 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107486