Uitspraken

Resultaten

10 van 142 resultaten weergegeven

Beroepen van twee werknemers tegen schorsing als examinator gegrond. De besluiten zijn niet bevoegd genomen en de verweerprocedure is niet gevolgd.

Datum: 20 januari 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108951

Beroepen van twee werknemers tegen schorsing als examinator gegrond. De besluiten zijn niet bevoegd genomen en de verweerprocedure is niet gevolgd.

Datum: 20 januari 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108952

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing afgewezen. De schorsing eindigt op korte termijn en er ligt een voornemen tot een nieuwe schorsing. (zie ook 109615)

Datum: 08 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109616

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel gegrond vanwege niet volgen verweerprocedure respectievelijk gebrek aan noodzaak. (zie ook 109616)

Datum: 22 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109615/109696

Beroep tegen twee schorsingen gegrond vanwege een vormfout respectievelijk onvoldoende grond.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107502/107581

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan is gegrond, omdat de werknemer niet vooraf zijn zienswijze kon indienen

Datum: 16 juli 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108216

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel ongegrond, omdat daarvoor voldoende redenen waren.

Datum: 23 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107991-108080

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat er onvoldoende grond voor de schorsing was.

Datum: 08 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108550

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; de inhoud van de e-mailwisseling tussen de docent en een minderjarige leerlinge was voldoende reden om een onderzoek in te stellen.

Datum: 11 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108633

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel gegrond vanwege niet volgen verweerprocedure respectievelijk gebrek aan noodzaak.

Datum: 18 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108490/ 108540